Call of Duty 2 Multiplayer Map: El Alamein, Egypt

01 juli 2018 door 


El Alamein, Egypt

Vanaf 1 juli t/m 31 juli was "De Eerste Slag om El Alamein". Het was een veldslag in de Noord-Afrika campagne. Met aan de ene kan het Afrikakorps van de as-mogendheden, en het Britse Achste leger.

Op 1 juli viel het Afrikakorps aan. De voorste geallieerde linie bij El Alamein hield stand tot de avond van die dag maar werd toen genomen. De volgende dag, 2 juli, concentreerde Rommel, de bevelhebber van de Duitsers en Italianen, zijn strijdkrachten in het noorden om bij El Alamein een doorbraak te forceren. Ruim een week later, op 10 juli, vielen de Britten weer aan. Ditmaal bij Tel el Eisa in het noorden. Ze maakten meer dan 1000 gevangenen. Rommel's tegenaanval bij Tel el Eisa leverde weinig op. Claus Auchinlek, de bevel hebber van het Britse Achtse leger, deed nog verschillende pogingen, maar zonder al te veel succes. op 31 juli verklaarde Auchinlek de aanvallen verlopig ten einde.

De Tweede Slag om El Alamein begon op 23 oktober met operatie Lightfoot met een artilleriebeschieting door 882 veld- en middelzware stukken artillerie. Zo begonnen de gealieerde met het binnenbreken. Toen de infanterie de mijnenvelden bereikte, bewogen de mineurs voorwaarts om een pad door de mijnenvelden vrij te maken. Om 2 uur 's middags begonnen de eerste van de 500 tanks voorwaarts te bewegen. Om 4 uur bevonden de voorste tanks zich tussen het mijnenveld, waar ze zoveel stof opwierpen dat er haast geen zicht was. Verkeersopstoppingen waren het gevolg terwijl tanks vastliepen.
25 oktober, De Britten waren door de mijnenvelden in het westen opgerukt en hadden een 9 km breed en 8 km diep gat in de as-linie geslagen. Ze waren gevorderd tot de Miteriya heuvelkam in het zuidoosten, maar tegelijkertijd zaten de troepen van de as-mogendheden nog stevig verschanst in hun oorspronkelijke gevechtsposities.
De tegenaanval van de duitsers begon op 26 oktober. Rommel verplaatsten zijn troepen, wat uiteindelijk een fout bleek te zijn. De Britten hielden hun positie, en aan een tekort aan brandstof, konden de duitsers zich niet terug trekken, ze bleven in het open landschap staan als doelwit, voor de Britse luchtmacht.
Operatie Superlading begon 2 November. Het doel doel van de missie: het vernietigen van de tanks van de as-strijdkrachten. Velen bombardementen waren als gevolg. De britten hadden veel tanks verloren, maar ze hadden wel de eerste Duitse linie doorbroken. Rommel stond op een gegeven moment in een hopeloze positie, Hij had nog heel weinig tanks over, en de Britten kwamen eraan. Rommel besloot zich terug te trekken, wat tegen hitlers orders waren. Op 4 november waren de laaste aanvallen. De gealieerde hadden gewonnen. Rommel had 55.000 man, 1000 kanonnen en 450 tanks verloren. De geallieerden hadden 13.500 man verloren, 100 kanonnen en 500 tanks.

Winston Churchill vatte het resultaat van de slag op 10 november 1942 samen met de woorden: "Dit is niet het einde, zelfs niet het begin van het einde, maar het is misschien wel het einde van het begin."


Mapkaart mp_decoy

HollOn .nl een Nederlandse fansite voor Call of Duty en andere games, console gaming, tech en ontwikkeling.

Call of HollOn